by • 8 januari, 2009 • NyheterComments (1)305

Så skapar du en presentation som hjälper i stället för stjälper

334

Många har fått erfara hur en i övrigt rätt vettig föreläsning effektivt kan förstöras med hjälp av ett par illa planerade Powerpoint-sidor. Detta till trots finns det ändå anledningar att använda ett presentationsprogram, menar Joakim Jardenberg, VD på företaget Mindpark i Helsingborg. Mindparks ena uppgift är att övertyga Sveriges stora dagstidningar om att internet är en möjlighet och inte ett hot. Något som kräver en hel del effektiv övertalning.

Joakim Jardenberg börjar med att påpeka det absolut viktigaste – det måste finnas något att berätta. Det har visserligen inget med verktygsvalet att göra för ingen presentation i världen kan rädda en dåligt förberedd föreläsning. Grunden är att det måste finnas en början, ett slut och något där i mellan. 

– Var inte rädd att droppa bomben i i början, men det är slutet som är det allra viktigaste, sedan använder du mitten för att utmärka dig

Till exempel börjar Joakim Jardenberg ibland med ett filmklipp där före detta statsministern Göran Persson förklarar papperstidningen som död. Säkerligen ytterst effektivt för den som vill påkalla en tidningschefs totala uppmärksamhet.

I siffror betyder det att krutet skall läggas cirka 40 procent i början, 50 procent i slutet och resterande 10 procent där i mellan. Tidsaspekten är lika viktig, kommer man över 20 minuter är det fråga om utbildning menar Joakim Jardenberg och föreslår i stället följande universalrecept. 

– 20 presentationssidor på respektive 20 sekunder, använd gärna en timer, det ger en snabb och effektiv presentation på 6 minuter och 40 sekunder.

Grundläggande är också att en presentation har i uppgift att förklara ett komplicerat skeende, förstärka något samt förenkla

– Men ”föreviga” borde få plats också, eftersom publiken har mycket lättare att minnas det du säger, ditt budskap, om fler sinnen aktiveras. Alltså, om ögonen får komplettera öronen så minns de bättre. I synnerhet om du undviker text och jobbar med bilder istället.

I praktiken betyder det att för mycket information är livsfarligt, en dödsynd menar Joakim Jardenberg och fortsätter med ett klockrent misstag. 

– Lägg inte på en text för att sedan stå med ryggen mot publiken och läsa den själv. Det är fullständigt meningslöst.

Ett generalfel är alla de animationer och övergångar som allt för ofta används. Eller som Joakim Jardenberg säger ”animationshelvetet” Han menar att dessa skall användas mycket sparsamt och enbart för att förstärka och absolut inte för effektens egen skull. Han säger också att vita bakgrunder går bort, det är texten som skall stå ut och inte bakgrunden. Därför är Mindparks presentationer nästan alltid med svarta bakgrunder. De inleder dessutom alltid med en helt svart ruta för att inte åhörarna skall tappa fokus på det som sägs för stunden.

– Viktigt är också den lokala anknytningen, använd inte vilka bilder som helst som du hittar på internet utan fixa gärna egna, extra bra med lokal anknytning så att åhörarna känner igen sig.

Föreläsare från Mindpark delar aldrig ut utskrifter på presentationen innan själva föreläsningen är gjord, detta för att kunna göra ändringar efter synpukter som kommer fram från till exempel föregående talare eller under föreläsningen.

Avslutningsvis slår Joakim Jardenberg fast tre grundläggande teser; åhörarna är där för att lyssna på vad du har att säga, inte för att få information om ditt företag eller projekt, humor går alltid hem och ibland får man faktiskt bryta mot sina egna regler.

Du hittar Joakim Jardenberg på mindpark.se och jardenberg.se

Slideshare.net har precis korat världens bästa presentationer, låt dig inspireras på www.slideshare.net/contest/results-2008