Android

120Hz-skärm i nästa OnePlus-telefon

Fluid Display

One­Plus med­de­lar idag att näs­ta tele­fon som lanseras kom­mer att ha en skärm på 120Hz. Vidare utlo­vas skär­men vara bät­tre på att anpas­sa ljusstyrkan efter omgivn­ingsljus än konkur­renter­na.

Sam­man­taget häv­dar bolaget att man kom­mer erb­ju­da den smidi­gaste och mest respon­si­va scrollup­plevelsen, smidi­gaste videoup­p­spel­nin­gen samt en verk­lighet­stro­gen färgdis­play som stöd­jer upp till en mil­jard färgnyanser.

Att det alltid kan bli mer flyt i scrol­lan­det är nog inga kon­stigheter men det skall bli intres­sant att se exakt vad smidi­gare videoup­p­spel­ning bety­der i prak­tiken och inte trodde vi att dagens färgskär­mar inte var verk­lighet­strogna.

Redan idag är One­Plus-tele­fon­er­na en härlig upplevelse tack vare deras 90Hz-skärm samt snab­ba fil­sys­tem. Se till exem­pel vår recen­sion av One­Plus 7T.

https://youtu.be/P83GTUARSMo

Kommentarer