Nyheter

Mer forskning och utveckling av laddstolpar med nytt center i Norrköping

Efter köpet av Chargestorm

Sven­s­ka CTEK öpp­nar något de kallar E‑mobility Cen­ter med 30 anställ­da i Nor­rköping. Här skall det ske forskn­ing, utveck­ling och utbild­ning inom oli­ka lös­ningar för att lad­da elfor­don.

– Vi är myck­et stol­ta över att alla våra pro­duk­ter har des­ig­nats, utveck­lats och tes­tats i Sverige. Att kun­na ha alla våra team under ett tak, i en topp­mod­ern anläg­gn­ing, kom­mer att sät­ta ännu bät­tre fart på vår inno­va­tion —  säger Jon Lind, vd på CTEK i ett pressmed­de­lande.
För gemene man är CTEK nog mest känt för varumär­ket Chargestorm som står på var och varan­nan lad­dare, det­ta köpte man upp för ett och ett halvt år sedan.
https://youtu.be/f9QJ1p19gOM

Kommentarer