Skrivet den 17 September 2014 kl 09:30 av Nyheter7 kommentarer896

1Password blir gratis i väntan på iOS 8 (uppdaterad)

[line]Upp­da­ter­ing: 1Password har i och med det­ta gått över till en Freemi­um-mod­ell, där appen är gratis att lad­da ned och använ­da, men kräver ett köp inuti appen för att låsa upp pre­mi­um-funk­tion­er. Läs mer om det­ta på 1Password’s blogg.
[line]

Vi har mån­ga gånger skriv­it om 1Password som en av de mer kom­pe­ten­ta lösenord­shanter­ar­na, men 1Password har alltid haft en till­t­a­gen pris­lapp.

Men nu verkar det som att före­taget AgileBits som lig­ger bakom 1Password ger bort pro­gram­met gratis till alla iOS-använ­dare.

När Apple lanser­ade iCloud-nyck­el­ring var vi mån­ga som undrade hur lösenord­shanter­ar­na skulle stå sig mot Apples inbyg­g­da vari­ant. På senare tid har vi dock fått se hur 1Password drar nyt­ta av möj­ligheten att läg­ga in en app som ett “tillägg” i iOS 8. Bland annat tack vare det kom­mer 1Password stå sig ett bra tag till mot Apples egna lösenord­shanter­are.

Vi kan räk­na med att priset går upp väsentligt efter att iOS 8 lanser­ats, så har du någon gång fun­der­at på om du ska prö­va en av de abso­lut bäs­ta lösenord­shanter­ar­na på mark­naden så är det nu du ska slå till.

Lad­da ned: 1Password för iOS på App Store (uni­ver­sal app)

Vis­ste ni för­resten att vår egen Tom­mie Podzem­s­ki har utveck­lat en web­bläsare, InBrows­er, som redan stöd­jer 1Pass­word-inte­gra­tion i iOS 8?

[related]Mer om 1Password[/related][display-posts tag=”1password” image_size=”thumbnail” orderby=”date”  posts_per_page=“5”]

7 kommmentarer på 1Password blir gratis i väntan på iOS 8 (uppdaterad)

 1. zanoii says:

  Det lär väl bara bety­da att den NUVARANDE ver­sio­nen är gratis men efter ios8 kom­mer en ny ver­sion som kostar flera hun­dra (per plat­tform) att köpa.

 2. Thor says:

  Glömde att näm­na att Agilebits gått ut med att näs­ta version/uppdatering kom­mer vara gratis för exis­terande kun­der

 3. zanoii says:

  Såg just det i iTunes.

  Jag är ändå tvek­sam till att bin­da mig till deras plat­tform. Jag använde 1password förut och det är verk­li­gen grymt, men sedan de bör­jade ta flera hun­dra kro­nor för upp­da­teringar­na emel­lanåt har jag gått över till Last­pass. Det blir lik­som för dyrt att sit­ta och beta­la för 1password på OS X, iOS och Win­dows med jäm­na mel­lan­rum.

 4. Artikeln upp­dat­er­ad med infor­ma­tion kring var­för appen bliv­it gratis.

 5. Rikard says:

  Köper man desk­top­klien­ter­na från deras hem­si­da får man rabatt, både på paketet och vid upp­graderingar.

  Jag nöjer mig med 1password any­where på PC, men jag har fått baconet räd­dat så mån­ga gånger av den appen att jag skulle beta­la full­pris var­je år utan att blin­ka.

 6. svannte says:

  Upp­da­terin­gen är bra, men det bor­de framgå att synk via iCloud bara fungera med Yosemite.