Nyheter

230 nya emojis under 2019

Under mars månad så kom­mer Uni­code att släp­pa upp­da­terin­gen för alla nya emo­jis för 2019. Sedan kom­mer det att ta ett tag för var­je tillverkare att få ut upp­da­terin­gen till din enhet.

Vi har tidi­gare skriv­it om ett gäng av emo­jis­ar­na som kom­mer 2019 men nu är lis­tan klar och det är hela 230 nya emo­jis. Mån­ga av emo­jis­ar­na är sym­bol­er på funk­tionsvari­tion­er. Även som vit man finns det emo­jis så som y‑front, ostron och flamin­gos bland upp­da­teringar­na för att lättare kun­na komu­nicera med sym­bol­er snarare än ord.

Malmöbor­na kom­mer att vara gla­da att se att det både kom­mer falafel­bol­lar och matcha te som emo­jis.

Mash­able

Kommentarer