A

6 prylar för någon annans smarta hem i jul

Julklappstips!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Proshop, Webhallen, Netonnet

Mobil­lå­dor till trots, vi vet ju alla att årets julk­lap­par är upp­kop­plade. Förde­len med det är att det fak­tiskt finns något att köpa för den som har allt. Här tip­sar vi ett gäng pro­duk­ter under tusen­lap­pen.

Belysning

Hue har en myr­i­ad av oli­ka pro­duk­ter men för att kom­ma igång finns Hue Starter Kit för runt 1200 kro­nor. Då får du 3 lam­por som kan visa vil­ka färg­er du vill samt bryg­gan för att anslu­ta dem till ditt hem­manätverk.

Vill du bara ge bort en mysig light­strip till att sät­ta under teve-bänken eller lik­nande så kop­plas Lifx Z upp direkt på nätver­ket utan någon bryg­ga i mel­lan. Runt 900 kro­nor får du ge för det.

Kameror

Kameror är oftast ingen bil­lig his­to­ria men med Rings nya Stick-up-cam klarar du dig undan med 1200 riks­daler.

Vill du i stäl­let ge bort en upp­kop­plad ringk­loc­ka med kam­era i kvalar Arlos dör­rk­loc­ka in för näs­tan pre­cis 1000 kro­nor.

Värme

Har du en luftvärmepump som ger dig gläd­je i till­varon? Var­för inte kon­trollera den med tele­fo­nen eller rösten? Både och går med Tado Smart AC-kon­troller för 1000 kro­nor.

Har du vat­tenele­ment och vill göra det lite mer bekvämt för dig kan du byta ut ter­mostat­en direkt på ele­mentet mot en upp­kop­plad vari­ant, då får du sam­la in någon hun­dring från övri­ga släk­ten för Smart Radi­a­tor Ther­mo­stat Starter Kit lan­dar på cir­ka 1300 kro­nor.

Kommentarer