Nyheter

6000 mAh-batteri i ny Samsungmobil

6000 något

Sam­sung har bör­jat teasa om siffror­na 6000 och från en tweet med Indisk härkomst kan vi ock­så se att de vill använ­da hash­taggen #GoMon­ster.

Swe­droid för­modar att det rör sig om en mobil som kom­mer få 6000 mAh-bat­teri. Kanske kom­mande Galaxy M20 eller M30. Det finns M‑modeller som redan idag har 5000 mAh-bat­terier. Dessa tele­fon­er finns dock inte på den sven­s­ka mark­naden där vi får hål­la till godo med A och S‑modeller.

Att jäm­föra har Sam­sung Note10+ 4300 mAh och iPhone XS Max 3174 mAh. mAh står för mil­li-Ampere­timme. För när­varande får tillverkar­na ut mer mil­li-Ampere­tim­mar genom att helt enkelt göra bat­terier­na större.

Via Sam­Mo­bile.

https://youtu.be/IiFwUBmJyss

[highlight]Annons: Hit­ta bäs­ta mobi­labon­ne­manget hos Telenor.[/highlight]

Kommentarer