Nyheter

AirPort Express uppdatering ger stöd för AirPlay 2 och HomeKit

I dag så fick Air­Port Express en stor upp­da­ter­ing då ver­sion 7.8 för den senaste Air­Port Express kom­mer att stöd­ja Air­Play 2 och Apples Home app. Det har fun­nits teck­en på att stödet kan kom­ma enda sedan iOS 11.4 betan men stödet har inte gått live förens nu i ver­sion 7.8. Air­Port Express har en AUX port med optiskt dig­i­tal ut (TOSLINK) som låter använ­daren strea­ma musik trådlöst till en upp­kop­plad hög­ta­lare.

Routern har sedan länge var­it en lös­ning för att läg­ga till en klas­sisk peer-to-peer Air­Play till tra­di­tionel­la ljudsys­tem men det fanns aldrig några som helst garantier på att Air­Play 2 skulle stöd­jas. Nu när Air­Port Express får stöd av Air­Play 2 innebär det­ta att man kan använ­da Air­Play från iOS till flera Air­Play 2 hög­ta­lare vilket inklud­er­ar Home­Pod, Apple TV, Sonos och andra typer av Air­play 2 enheter.

Har man även kop­plat Home appen till ett speci­fikt rum med Home­K­it så kan man nu spela musik i ett speci­fikt rum med hjälp av Siri. För att kun­na lad­da ner upp­da­terin­gen så måste du gå in på Air­Port Util­i­ty appen på iOS och macOS.

När man väl installer­at upp­da­terin­gen så är det bara att sät­ta igång Home appen och läg­ga till ett nytt till­be­hör för att star­ta med ett nytt rum. Välj sedan att läg­ga till ett nytt till­be­hör utan kod och välj därefter Air­Port Express och ge den ett namn och plats.

 

Käl­la: 9to5mac

Se också vår film på ämnet!

Kommentarer