Apple

Alla verkar inte ha fått de nya Pride-urtavlorna

I watchOS 6.2.5

Apple släppte under gårda­gen en upp­da­ter­ing av watchOS som bl.a. inklud­er­ade nya Pride-inspir­erade urtavlor.

Men det verkar som att inte alla som upp­dat­er­at fått till­gång till dem, rap­porter­ar 9to5mac. En del verkar kun­na se dem i Watch-appen på tele­fo­nen men inte direkt på klock­an.

Huru­vi­da det­ta är en bug eller beror på något annat åter­står att se, och om det i så fall kom­mer släp­pas ytterli­gare upp­da­teringar inom kort.

Har du upp­dat­er­at och fått till­gång till de nya urtavlor­na eller sak­nas de?

Kommentarer