Apple

Amazon och Apple ger Bloomberg kalla handen

Så kan det gå!

Det var för­ra veck­an som vi skrev om att Tim Cook bad Bloomberg ploc­ka ned sin felak­ti­ga artikel där dom påstår att flera sto­ra bolag har bliv­it utsat­ta för spi­onage.

Apple och Ama­zon har båda gått ut och dementer­at det hela och hit­tar inga bevis på att uppgifter­na stäm­mer, men Bloomberg har valt att behål­la artikeln på sin hem­si­da. Nu uppges Ama­zon ha valt att dra till­ba­ka sina annonser på Bloombergs hem­si­da under fjärde kvar­talet och Apple har inte bju­dit in någon rep­re­sen­tant från Bloomberg till deras kom­mande event som drar igång imor­gon.

Det­ta kan ses som rel­a­tivt små sak­er men både Apple och Ama­zon vis­ar på det­ta sätt sitt miss­nö­je med att Bloomberg har valt att behål­la sin felak­ti­ga artikel på sin hem­si­da. Om man vill läsa artikeln som Bloomberg pub­licer­ade kan man klic­ka sig vidare här.

Via Feber

Kommentarer