Nyheter

Amerikanska myndigheter tar fram storsläggan mot Julian Assange

Spioneri och hela kittet

Innan Storbrit­tanien ens haft möj­lighet att beslu­ta om näs­ta anhalt är USA eller Sverige för Julian Assange så går man ut med att man ankla­gar hon­om för det mes­ta som går att ankla­ga hon­om för inklu­sive spi­oneri.  Totalt 18 åtal­spunk­ter finns nu mot hon­om i lan­det och kan ge en kom­bin­er­ad strafftid på mer än hun­dra år.

Man verkar akta sig för att beröra dödsstraf­fet väl med­vet­na om att inget EU-land skulle läm­na ut någon då.

I van­lig ord­ning rek­om­mender­ar vi vårt spe­cialavs­nitt av Teknikveck­an-pod­den som tar upp ämnet och var­för han nog skulle hållt sig till Sverige från förs­ta bör­jan.

 

Du prenu­mer­erar på Teknikveck­ans podd via exem­pelvis iTunes,  Acast eller Spo­ti­fy.

Käl­la: Cnet.

Kommentarer