Apple

Analytiker tror att iPhone kommer bli allt dyrare

På grund av det pågående handelskriget

Det pågående han­del­skriget mel­lan USA och Kina kan få sto­ra kon­sekvenser för priset på iPhone med­de­lar ana­lytik­er på JP Mor­gan idag.

Apple tillverkar iPhone i Kina och om den föres­lagna tar­if­f­en på 25 pro­cent på importerande varor från Kina slår i kraft så tror JP Mor­gan att vi kom­mer sen en prishöjn­ing på iPhone på runt 14 pro­cent. Så om en iPhone kostade 1 000 dol­lar innan tar­if­f­en så kom­mer den kos­ta 1 142 dol­lar efter.

Apple står inför två val om det­ta sker och det är att anti­n­gen ta smällen på ca 14 pro­cent ur egen fic­ka eller läg­ga den på slutkun­den. Risken är dock att försäljnin­gen backar ytterli­gare om priset ökar på iPhone. Bank of Amer­i­ca upp­skat­tar att det skulle bli en prishöjn­ing på ca 20 pro­cent om Apple valde att bör­ja tillver­ka sina tele­fon­er i USA.

Via CNBC

Kommentarer