Skrivet den 6 January 2009 kl 23:39 av Nyheter1 kommentar517

Macworld 2009: Andra om kvällens nyheter

Sydsvenskan.se

Ser vi till vad de van­li­ga tid­ningar­na rap­porter­ar om från kväl­lens Keynote så är det helt klart att iTunes Store bliv­it av med sitt DRM-sky­dd som är det intres­san­ta. Men det är en så länge bara Sydsven­skan som lagt upp det på ettan och då från TT. Afton­bladets Peter Pet­ter­son har blog­gat live från Keynoten men enda nyheten som kom­mit ut som egen artikel är allt­så den om  iTune Store. Hels­ing­borgs Dag­blad länkar till sam­ma artikel som den i Sydsven­skan och så även Sven­s­ka Dag­bladet, pre­cis som Dagens Nyheter som dock fått upp den på ettan.

Bland alla Mac-blog­gar­na finns det vitt skil­da kom­mentar­er som van­ligt och Roger Åberg på MacFeber har en teori om var­för vi inte fick se någon Mac mini samt förstås nyheter om allt annat som hände under kvällen. Mac­World var på plats och skrev ett live-refer­at som i slutet andades lite bit­ter, inte helt ovan­ligt dock. Max­i­mac har kon­cen­tr­erat sig på att nya Mac­Book Pro 17-tum täck­er in det mes­ta. MacPro som skriv­er ur en liten annan vinkel än oss tyck­er bland annat att det är snålt att ingen fjär­rkon­troll föl­jer med nya Mac­Book Pron.

Bland övri­ga blog­gare har vi Sadsmiles blogg som tyck­er det är synd att DRM-sky­d­den försvin­ner från iTunes Store. Tydli­gen har han mis­sat att kopier­ingssky­dd ökar piratkopier­ing och inte tvärt om. Kul­tur­bloggen skriv­er om sam­ma sak men menar på att man måste gå län­gre för att kun­na klå Spo­ti­fy. Starkt Kaffe har ett par tre snab­ba, ock­så det om iTunes Store. Mårtenssons meningar pratar om spän­nande dynamik. Nina Hell­man gillar ini­tia­tivet, så även Kamur­shol och Sådd bland tiss­lar

Har du ock­så blog­gat om kväl­lens nyheter? Läm­na en kom­men­tar!

En kommentar på Macworld 2009: Andra om kvällens nyheter

  1. Joakim says:

    GP kör ock­så med TTs artik­lel. Per­son­li­gen är jag gan­s­ka besviken på gårda­gens keynote. iWork och iLife har ju fått rik­tigt bra upp­da­teringar och Mac­Book Pro är ju knap­past en besvikelse.

    Men, fort­farande, var är Push-noti­fi­ca­tion och copy-paste för iPhone? Kan hän­da stäm­mer det vad Gru­ber på Dar­ing Fire­ball menar att näs­ta ver­sion­snum­mer är 3.0 och att vi när det kom­mer får se en ordentlig upp­da­ter­ing av iPhone OS. Säg om två-fyra månad­er från nu.

    Sen trodde jag att de skulle annon­sera Mac Mini, men uppen­barli­gen vän­tar de med några nyheter till senare i kvar­talet. iMac skall ju kom­ma menar gan­s­ka säkra käl­lor.