Skrivet den 4 September 2019 kl 07:01 av AndroidComments Off on Android 10 ute, men bara för Pixel554

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Proshop

Android 10 ute, men bara för Pixel
No Android 10 for you

Enligt the Verge har äntli­gen Android 10 bör­jat rul­las ut. Men än så länge är det enbart Pix­el­tele­fon­er­na som fått upp­da­terin­gen. Google med­de­lar att de “samar­be­tar med ett antal part­ners för att släp­pa eller upp­gradera enheter till Android 10 under året” Att Google till en bör­jan enbart släp­per det till sina egna Pix­el­tele­fon­er är föga tröst för oss i Sverige då Google inte säl­jer de tele­fon­er­na här. Med Android 10 kom­mer det nya funk­tion­er så som Fokus­läge, dark mode, föräl­drakon­troll, Simul­tan­textning (textning av video i realtid), nya svepgester, nya inställ­ningar för för­bät­trade integritetsin­ställ­ningar och myck­et mer.

Är du sug­en på en Pix­el­tele­fon så går de att bestäl­la från ProShop med sam­ma sven­s­ka garantier som du är van vid i Sverige

Käl­la: The Verge 

Via: omni