Skrivet den 20 March 2019 kl 09:03 av Android7 kommentarer438

Android-användare inom EU får nu frågan vilken webbläsare de vill använda
Det har EU-kommissionen bestämt

EU-kom­mis­sio­nen fast­ställde för­ra året att Google har miss­brukat sin posi­tion på mark­naden då Android kom­mer med Googles egna web­bläsare Chrome förin­staller­ad på alla enheter som använ­der oper­a­tivsys­temet.

Google fick även en böter på hela 4,34 mil­jarder euro på grund av det­ta och Google har överk­la­gat domen. Men inom ett par månad­er kom­mer samtli­ga Android-använ­dare att få en frå­ga om vilken web­bläsare och sök­mo­tor de fak­tiskt vill använ­da på sin tele­fon.

Via Reuters