Nyheter

Ansiktsupplåsningen i Pixel 4 fungerar med stängda ögon

Inte så smart

För några dagar sedan höll Google låda och visade upp sina nya flag­gskepp­stele­fon­er Pix­el 4 och Pix­el 4 XL.

En av nyheter­na var att de har slopat fin­ger­avtryck­släsare och imple­menter­at en lik­nande teknik som Apples bio­metriska ansik­t­sup­plås­ning, Face ID. Google tyck­er att deras nya teknik är till­räck­ligt säk­er för att du ska kun­na ersät­ta det helt med lösenord över­allt i Android. Men en reporter för BBC har gjort en upp­täckt att tele­fo­nen går att låsa upp oavsett om ögo­nen är öpp­na eller stäng­da. Ur ett säk­er­hetsper­spek­tiv bety­der det att den nyfik­na kan låsa upp ägarens tele­fon när per­so­n­en sover.

Apples Face ID kräver från start att använ­daren aktivt tit­tar på sin iPad Pro eller iPhone för att den ska gå att låsa upp, men funk­tio­nen går att stän­ga av som önskas. Det har dock dykt upp läck­or på bilder där det framgår att Google job­bar på att öpp­na ögon krävs, så vi får hop­pas att funk­tio­nen kom­mer snart.

Via The Verge

Kommentarer