Podcast

Macradion avsnitt 5, nu ännu mer episkt

Macradion

Vi ber om ursäkt för vän­tan men nu är äntli­gen avs­nitt 5 klart. Diskus­sio­nen för veck­an är Steve Jobs fal­s­ka avlivn­ing, skivbo­la­gens egna rik­ti­ga avlivn­ing och kom­mande grunk­or. Givetvis tar vi upp den senaste veck­ans iPhone-prob­lem. Vi ställer oss ock­så undrande till hur Psys­tar kan stäm­ma Apple för att de är konkur­ren­shäm­mande.

Veck­ans iLife-diss drab­bar iWeb och Gabriel kan inte för allt i världen förstå hur ett par datorhög­ta­lare kan kos­ta 6000 kro­nor. (plus moms).

Länkar

6000-kro­nor­shög­ta­lar­na: Macfeber.se

Artikeln om skivbo­la­gen som inte vill finnas på iTunes store: Macfeber.se

Rap­port från 1979 om dans­bands­dö­den: Macradion.se

Steve Jobs mail från 2006 om att Dell nu fått äta upp sina egna ord: NyTimes.com

Program

Desk­shade: macrabbit.com/deskshade

Musik

1. Build Me Up — Aaron (Myspace)

2. The Road to Free­dom — Pon­tus Rufelt (Myspace eller kon­tak­ta direkt)

3. Dawn of a New Age — Pon­tus Rufelt

Som van­ligt kan du lyssna på Macra­dion via iTunes, eller direkt här på webb­si­dan om du tryck­er på läs mer.

Kommentarer