Apple

Appen för utförsåkning blir ännu bättre

Slopes x Strava

Slopes är den app som funger­ar bäst för att reg­istr­era utförsåkn­ing, oavsett om det är snow­board eller skidåkn­ing.

Vi har använt oss av appen under tre års tid och i dag fick appen sig en upp­da­ter­ing som var­it efter­läng­tad. inte­grerin­gen med Stra­va har bliv­it ännu bät­tre. Tidi­gare har det bara gått att få in viss infor­ma­tion från Slopes till Stra­va men nu får vi med all GPS infor­ma­tion. Även om Slopes tillåter oss att spara och dela allt från Slope­sap­pen så är det smidigt att få med all aktivitet i en app, och där är Stra­va störst.

Slopes har utveck­lats till en rik­tigt mogen app under den senaste tiden. Allt från automa­tiskt reg­istrering av åkn­ing efter att du slag­it på appen förs­ta dagen i back­en till att du nu kan tävla med kom­p­is­ar­na och se live sta­tis­tik över dina åk.

slopes strava

Appen finns både till iPhone, iPad och Apple Watch och kostar för ett årsko­rt för  pass 199kr / år eller 339 för hela famil­jen (4 per­son­er). Enskil­da dagar kan köpas för 25kr/ dag eller 119kr för 7 dagar som kan spri­das ut efter när du ska åka.

Lad­da ner appen här.

Kommentarer