Apple

Apple AirTag kan komma att laddas trådlöst

Vattentätt

Apples efter­läng­tade brick­or som ska bli sät­tet vi hit­tar allt bort­tap­pat ryk­tas kom­ma med ännu en funk­tion.

Ryk­tet kom­mer från Mac Otakara som his­toriskt sett var­it bra på att förutse vad Apple har på gång. Mac Otakara påstår att Apples Air­Tiles ska kun­na lad­das trådlöst på sam­ma sätt som Apple Watch. Ryk­tet fort­sät­ter med att brick­o­r­na kom­mer vara vat­ten­tä­ta vilket gör det mer rim­ligt att brick­o­r­na då inte har några por­tar utan enbart lad­das trådlöst.

Via: iDown­load­blog

Käl­la: Mac Otakara

Kommentarer