Apple

Apple-användare och Swedbank-kund? Grattis nu kan du använda ApplePay

Bara att starta Wallet

Från och med idag kan Swed­bank-kun­der använ­da sina kort via Apple­Pay. Det gör dem till den andra sven­s­ka stor­banken som får stöd för Apples betalekosys­tem.

För att kom­ma igång star­tar du Wal­let och föl­jer instruk­tion­er­na.

Övri­ga banker och kort­före­tag som stöd­jer Apple­Pay inklud­er­ar.

 • Amer­i­can Express
 • Danske Bank
 • Edenred (Tick­et Restau­rant-kort)
 • Klar­na
 • Kom­plett Bank
 • Mon­ese
 • N26
 • Nordea
 • Rev­o­lut
 • Sodexo
 • ST1

Via 99mac.

Kommentarer