Skrivet den 23 April 2009 kl 15:43 av Nyheter2 kommentarer429

Apple-återförsäljare på Facebook och Twitter

Facebook

Twit­ter och Face­book är som bekant det nya Lunarstorm och det är något som mån­ga före­tag fått upp ögo­nen för. Bland Apple-åter­försäl­jar­na som finns på den sociala webben återfinns Kul­lan­der i Malmö som jag job­bar på. Vi finns både på Twit­ter som kul­lan­der­se och på Face­book.

Den andra butiken är Jansson­da­ta i Hels­ing­borg sat­sar även dem och finns på Face­book

Upp­da­ter­ing: Kantro Store i Södertäl­je har både en grupp och en sida på Face­book.

2 kommmentarer på Apple-återförsäljare på Facebook och Twitter

  1. Lars-Åke says:

    Får man erkän­na att man inte vis­ste rik­tigt vad twit­ter är? På twitter.com finns en video. Var­för har inte twitter/facebook RSS, eller det skulle bli knas/overkill?

  2. Micke says:

    Får inte glöm­ma Kantro (Burik i Södertäl­je ) som har fun­nits ett bra tag på Face­book