Skrivet den 4 June 2015 kl 14:10 av Nyheter2 kommentarer919

Apple bekräftar Apple TV som hub till HomeKit

I sam­band med att det är lanser­ades ett antal Home­K­it pro­duk­ter i dagar­na så pub­licer­ade Apple en sida med kom­pat­i­bla pro­duk­ter lis­tade. På den här sidan går det även att finna ett sup­port­doku­ment.


Sup­port­doku­mentet beskriv­er Apple TV som en Hub i det framti­da automa­tis­er­ade hem­met om du vill kun­na styra ditt hem även när du är hemifrån.

Con­trol your acces­sories away from home

If you have an Apple TV (3rd gen­er­a­tion or lat­er) with soft­ware ver­sion 7.0 or lat­er, you can con­trol your Home­K­it-enabled acces­sories when you’re away from home using your iOS device.

2 kommmentarer på Apple bekräftar Apple TV som hub till HomeKit

  1. hence84 says:

    ojdå! Trodde inte det skulle fungera med äldre ATV utan att man skulle behö­va köpa en ny, spän­nande!

  2. Hans says:

    Coolt