Apple

Apple delar trailer för Notes for Living on Planet Earth

Med Meryl Streep

Apple delade i dag trail­ern till den kom­mande fil­men Here We Are: Notes for liv­ing on Plan­et Earth.

Det är en kort­film om just hur det är att leva på plan­eten jor­den.  Fil­men kom­mer kom­ma 17 april lagom till Earth Day.

Fil­men baser­ar sig på barn­bo­ken med sam­ma namn skriv­en av Oliv­er Jef­fers. Bland röster­na i fil­men har vi bland annat Meryl Streep.

 

Kommentarer