Apple

Apple delar video på kommande Beastie Boys Story

En historia att berätta

Apple har delat en video på deras kom­mande doku­men­tär

Det är his­to­rien om tre vän­ner som bil­dade Beast­ie Boys. Fil­men  kom­mer att gå upp på IMAX bio innan den blir till­gäng­lig på Apples stream­ingtjänst Apple TV+ 24 april.

The sto­ry of 3 friends who inspired each oth­er and the world. Beast­ie Boys Sto­ry com­ing April 24 to ‌Apple TV‌+ and in select IMAX the­aters on April 2.

Mike Dia­mond and Adam Horovitz tell you an inti­mate, per­son­al sto­ry of their band and 40 years of friend­ship in this live doc­u­men­tary expe­ri­ence direct­ed by their long­time friend and col­lab­o­ra­tor and for­mer hall mon­i­tor, Spike Jonze.

Beast­ie Boys på Apple TV+

Via: Macru­mors

Kommentarer