Smarta Hem

Apple, Google & Amazon bildar enad front tillsammans med Zigbee för ett smartare hem

Bye bye Z-Wave?

De tre sto­ra smar­ta hem-jät­tar­na ihop med Zig­bee Alliance där bland annat IKEA, Sam­sung, Signify/Philips Hue och Som­fy med flera ingår bil­dar Project Con­nect­ed Home over IP.

I vad som kanske är det mest gener­iska namn som någon­sin kom­mits på är målet att ta fram en stan­dard som skall över­bryg­ga alla andra och med det ska­pa en mer kom­pat­i­bel värld för alla upp­kop­plade pro­duk­ter.

Man skriv­erThe goal of the Con­nect­ed Home over IP project is to sim­pli­fy devel­op­ment for man­u­fac­tur­ers and increase com­pat­i­bil­i­ty for con­sumers. The project is built around a shared belief that smart home devices should be secure, reli­able, and seam­less to use. By build­ing upon Inter­net Pro­to­col (IP), the project aims to enable com­mu­ni­ca­tion across smart home devices, mobile apps, and cloud ser­vices and to define a spe­cif­ic set of IP-based net­work­ing tech­nolo­gies for device cer­ti­fi­ca­tion.

Det hela blir open source-baser­at och rent tekniskt kom­mer det vara kom­pat­i­belt med hela spek­trat upp till och med Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax; Thread over 802.15.4–2006 at 2.4 GHz) samt Blue­tooth LE 4.1, 4.2, och 5.0.

Vad tror ni, är det det här vi vän­tat på eller blir det bara ännu mer kaka på kaka?

Läs mer: connectedhomeip.com. (Käl­la)

https://youtu.be/tgEikzHefhI

Kommentarer