Apple

Apple lanserar sin streamingtjänst för tv-serier

Kvalitet före kvantitet

Apple har i dag lanser­at sin stream­ingtjänst för tv-serier. Apple har suc­ces­sivt släppt infor­ma­tion om de oli­ka serier­na de plan­er­at att sän­da för att få tit­tar­na att väl­ja deras tjänst fram­för någon av de andra aktör­erna på mark­naden så som Net­flix och HBO.

Apple har till en bör­jan tit­lar som The Ele­phant Queen, Snobben i Rym­den, For All Mankind, See, The Morn­ing Show och mån­ga fler.

Priset för tjän­sten är 59kr i månaden och då kan du låta upp till fem andra famil­jemedlem­mar se på tjän­sten sam­tidigt, så sam­man­lagt sex per­son­er kan strea­ma sam­tidigt.

Alla de som köpt en iPhone, iPad, iPod Touch, Mac eller Apple TV efter den 10 sep­tem­ber 2019 har möj­lighet att få det förs­ta året gratis.

Just nu är utbudet något skralt även om de serier som finns är väldigt väl­pro­duc­er­ade. Det åter­står att se hur utbudet ser ut när gratisåret är över.

Kommentarer