Apple

Apple listar fyra nya iPad Pro av misstag

I Kina

Apple råkade under dagen lista fyra helt nya iPad Pro

Det var på apples kine­siska sida som Apple råkade pub­licera ett sup­port­doku­ment där fyra helt nya iPad Pros stod näm­n­da.
Först att upp­täc­ka det var iPhone in Cana­da. Det är två 11″ och två 12,9″ ver­sion­er som står lis­tade.

iPad pro
Tidi­gare ryk­ten om apples kom­mande iPad Pro har var­it att iPadar­na kom­mer med tre kameror och möj­lighet att kän­na av objekt i 3D. Vilket datum och under vil­ka for­mer iPad Pro kom­mer lanseras åter­står se.

 

Kommentarer