Apple

Apple meddelar att de släpper iOS 12.1 i morgon tisdag

Direkt efter Keynote

Apple med­de­lande idag att de kom­mer att släp­pa iOS 12.1 till allmän­heten imor­gon i sam­band med deras keynote där vi förvän­tas få se nya iPad Pro och förhopp­n­ingsvis nya Mac-dator­er.

Först och främst så kom­mer äntli­gen den något förse­nade funk­tio­nen så man kan ringa grup­p­sam­tal med Face­Time. Grup­p­sam­tal funger­ar med upp till 32 per­son­er sam­tidigt och funk­tio­nen fanns med i den tidi­ga beta ver­sion­er­na av iOS 12 men plock­ades bort lagom till iOS 12 lanser­ades pub­likt.

Face­Time blir smartare när det kom­mer till grup­p­sam­tal och lyfter automa­tiskt fram dom som pratar mest i sam­talet och dom som är helt tys­ta kom­mer synas i bot­ten av skär­men fram tills att dom säger något. Face­Time blir nu även inte­gr­erat i iMes­sage så du kom­mer kun­na star­ta en grup­p­kon­ver­sa­tion direkt från appen.

iOS 12.1 kom­mer även med mer än 70 nya emo­jis, så som fruset ansik­te, varmt ansik­te, rött hår, vitt hår, ted­dy­b­jörn och bagel.

A GIF featuring the new emoji featured in iOS 12.1.

När det kom­mer till iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR Så kom­mer iOS 12.1 med real-time Depth Con­trol så att du kan kon­trollera och ändra hur myck­et av bak­grunds­blur­ret du vill ha innan du tar fotot.

Som vi skrev tidi­gare i dag så kom­mer iOS 12.1 med stöd för eSIM vilket gör att alla tre enheter­na XS, XS Max och XR kan använ­das med två sim-kort sam­tidigt.

Även nya ver­sion­er av tvOS, watchOS och macOS kom­mer att lanseras imor­gon direkt efter Apples keynote.

Käl­la Apple, Bild: Wccftech

Kommentarer