Apple

Apple Music streamar nu i webbläsaren

No more Beta

Apple har lanser­at möj­ligheten att ström­ma Apple Music i Web­bläsaren nu.

Efter mån­ga månaders av Beta-tes­tande så har Apple nu lanser­at möj­ligheten att ström­ma musik via deras musik­strömn­ingstjänst Apple Music.

Apple har beta-tes­tat tjän­sten sedan sep­tem­ber och ger nu till­gång till sam­ma innehåll som i Musik appen. På music.apple.com så går det att log­ga in eller bör­ja prenu­mer­era på tjän­sten.

Apple Music

Kommentarer