Android

Apple och Huawei tappar i Europa — dessa är vinnarna i mobilkampen

Samsung och Xiaomi firar
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Telenor, Tre & Webhallen

När den europeiska försäljnin­gen av mobil­tele­fon­er räk­nas sam­man för det andra kvar­talet i år, april, maj & juni så fram­står Sam­sung och Xiao­mi som de sto­ra vin­nar­na. Vi kan ock­så kon­stat­era att mark­naden har tok­stan­nat med en svag minustil­lväxt. 45,1 miljon­er enheter såldes jäm­fört med 45,2 miljon­er enheter för­ra året under sam­ma peri­od.

Apple med sin mark­nad­sandel på 14.1% (17%) sålde 6,4 (7,7) miljon­er enheter och lan­dade på tred­je plats. På plats två med en mark­nadan­del på 18.8% (22.4%) hit­tar vi Huawei med 8,5 (10.1) miljon­er enheter. Sam­sung allt­så fort­satt på top­pen med hela 18.3 (15,3) miljon­er enheter och en mark­nad­sandel på 40.6% (33.9%). Siffror­na inom parantes vis­ar sam­ma peri­od för­ra året

På plats fyra hit­tar vi dock den störs­ta raketen Xiao­mi med en försäljn­ing på 4,3 miljon­er enheter mot 2,9 året där­på. Det ger en mark­nad­sandel på 9,6% mot 6,5% året innan.

Num­mer fem är HMD Glob­al som står bakom varumär­ket Nokia på mobil­tele­fon­er med en rel­a­tivt stor min­skn­ing där man gått från att säl­ja 1,5 miljon­er tele­fon­er i Europa till 1,2 miljon­er. Det min­skar mark­nad­sande­len från 3,2% till 2,7%.

Övri­ga tillverkare så som One­Plus, Oppo, Sony, Leno­vo, Motoro­la, Asus, LG, ZTE, Doro med flera delar på 14,2 pro­cent av mark­naden mot 17,1 för­ra året. Det är försäljn­ingsvolym på 6,4 miljon­er enheter mot 7,7 miljon­er enheter för­ra året.

https://youtu.be/J11CxXe56Co

Käl­la: Canalys.

[highlight]Annons: Köp dina mobil­tele­fon­er hos Telenor, Tre eller Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer