Apple

Apple och Microsoft jobbar på att lösa iCloud-bugg

Det är just nu molnfritt

Använ­dare som har upp­dat­er­at till den senaste ver­sio­nen av Win­dows 10 har stött på prob­lem med att upp­dat­era iCloud till den senaste ver­sio­nen 7.7.0.27.

Använ­dar­na som försök­er att upp­dat­era iCloud får bara upp ett felmed­de­lande där det står att iCloud för Win­dows kräver Win­dows 7, 8 eller 10.

Använ­dar­na som upp­dat­er­ade iCloud först och sedan den senaste Win­dows 10-ver­sio­nen har även prob­lem med synkro­nis­erin­gen av foton och fil­er. Microsoft med­de­lar på sitt sup­port­fo­rum att dom tit­tar på prob­lemet och job­bar nära med Apple för att lösa det­ta så fort som möjligt.

”Apple has iden­ti­fied an incom­pat­i­bil­i­ty with iCloud for Win­dows (ver­sion 7.7.0.27) where users may expe­ri­ence issues updat­ing or synch­ing Shared Albums after updat­ing to Win­dows 10, ver­sion 1809.

Users who attempt to install the app (ver­sion 7.7.0.27) on Win­dows 10, ver­sion 1809 will see a mes­sage stat­ing that this ver­sion of iCloud for Win­dows isn’t sup­port­ed, and the instal­la­tion will fail.

To ensure a seam­less expe­ri­ence, Microsoft is block­ing devices with iCloud for Win­dows (ver­sion 7.7.0.27) soft­ware installed from being offered Win­dow 10, ver­sion 1809 until this issue has been resolved.”

Via 9To5Mac

Bild: Win­dows­Cen­tral

Kommentarer