Film & TV

Apple och Netflix ställer in på SXSW

Begränsad tillgänglighet

South by South­west, SXSW, kom­mer strax att äga rum men flera sto­ra spelare har valt att stäl­la in.

Enligt flera sto­ra sidor har nu Apple och Net­flix drag­it sig ur och deras pan­el­er och vis­ningar av kom­mande filmer, serier och doku­men­tär­er så som Beast­ie Boys doku­men­tär som plan­eras kom­ma till Apple  TV+

SXSW 2020 har en COVID-19 sida där det står om deras plan­er och hanterande av coro­n­avirusets sprid­ning. Där står det inget om att Apple eller Net­flix drag­it sig ur. Fes­ti­valen är plan­er­ad att hål­las mel­lan 13 till 22 mars.

Updat­ed March 2, 2020. Regard­ing the cur­rent Coro­n­avirus (COVID-19) out­break: SXSW is work­ing close­ly on a dai­ly basis with local, state, and fed­er­al agen­cies to plan for a safe event. As a result of this dia­logue and the rec­om­men­da­tions of Austin Pub­lic Health, we are pro­ceed­ing with the 2020 event with the health and safe­ty of our atten­dees, staff, and vol­un­teers as our top pri­or­i­ty.

Via: Engad­get

Via: Vari­ety,

Via: Dead­line

Via: The Hol­ly­wood Reporter

Kommentarer