Nyheter

Apple Pay Cash ser ut att närma sig Europa

Frankrike och Tyskland börjar närma sig lansering

Apple Pay Cash lanser­ades i decem­ber 2017 i USA och nu har tjän­sten bör­jat visa livsteck­en i Europa och speci­fikt i Frankrike och Tysk­land.

Apple Pay Cash funger­ar unge­fär som Swish och tjän­sten möjlig­gör att man kan skic­ka pen­gar mel­lan per­son­er snabbt, smidigt och säk­ert via iMes­sage. Det är den fran­s­ka tech-bloggen iPhon.fr som skriv­er att en läsare fick en notis på sin Apple Watch och iPhone XS Max att han kunde aktivera Apple Pay Cash genom att ange sitt kred­itko­rt.

https://twitter.com/Matfraysse/status/1046919310118150144

Den fran­s­ka sidan iPhon.fr märk­te även att Apple har lagt upp en sup­port­si­da för Apple Pay Cash i Tysk­land den 30 sep­tem­ber så det ser onek­li­gen ut som att tjän­sten bör­jar när­ma sig för alla som bor i Tysk­land och Frankrike.

Om tjän­sten även är på väg till vårt avlån­ga land åter­står och se, men än så länge är det bara Nordea, ST1 och Rik­sko­rtet som erb­jud­er Apple Pay i Sverige så Apple har nog inte speciellt bråt­tom med att imple­mentera tjän­sten här.

Via Macru­mors

Kommentarer