Skrivet den 9 November 2018 kl 19:53 av AppleComments Off on Apple Pencil 2 kommer inte med extra spets599

Apple Pencil 2 kommer inte med extra spets
Men fungerar med förra generationens spetsar

Har du en ten­dens att sli­ta ut dina spet­sar till Apple Pen­cil så kan du nu bli tvun­gen att köpa nya för 199kr.

Till föregående gen­er­a­tion Apple Pen­cil följde med en extra spetsar men nu har Apple valt att säl­ja spet­sar­na sep­a­rat.

Även om Apple Pen­cil 2 bara funger­ar med de nya iPad Pro och de gam­la pen­nor­na enbart funger­ar till de äldre mod­eller­na av iPad så är det sam­ma spet­sar till båda gen­er­a­tioner­na av Apple Pen­cil.

Spet­sar­na säljs i fyr­pack för 199kr och går att hit­ta hos Apple, Apple Store App och hos åter­försäl­jare.

 

Comments are closed.