Apple

Apple planerar att ge Macarna “Pro Mode”

Go Go Power Mode

Apple kan kom­ma att låta sina använ­dare få möj­ligheten att slå på ett Pro Mode i kom­mande upp­da­teringar av macOS Catali­na. Det är 9to5mac som kom­mit över lite infor­ma­tion i koden för den kom­mande upp­da­terin­gen av oper­a­tivsys­temet.

Pro Mode ska låta datorns fläk­tar gå bananas och åsi­dosät­ta de ener­gis­paråt­gärder som macOS annars har. Det här påverkar givetvis bat­ter­i­ti­den på datorn. När Pro Mode kickar igång så dyk­er en notis upp som berät­tar att appar blir snab­bare men bat­ter­i­tid kan min­s­ka och fläk­tljud kan öka

Appar kan köra snab­bare, men bat­ter­i­ti­den kan min­s­ka och fläk­tljudet kan öka

Pro Mode

Upp­da­terin­gen förvän­tas kom­ma i macOS Catali­na 10.15.3 och pre­cis som med stör ej läget på macOS så håller Pro Mode bara i sig till näs­ta dag då inställ­ningar återgår till nor­mal­läge. Upp­da­teringar vän­tas kom­ma till den nya Mac­Book Pro 16″ och Apples Mac Pro.

För tung fil­hanter­ing kan det här nya läget vara ett välkom­met till­skott i Apples oper­a­tivsys­tem men för den mer nor­mala använ­daren så slås vi av tanken om när vi kom­mer att få se ett ener­gis­parar­läge som istäl­let hjälper oss bevara bat­teri­ets längd ute i fält.

Via:9to5mac
Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer