Nyheter

Apple plockar bort appar som delar din position med tredje part

Apple är väldigt tydli­ga med att dom värnar om sina kun­ders integritet. Nu rap­porter­ar 9to5Mac att dom senaste dagar­na har Apple bör­jat ploc­ka bort alla appar som delar med sig av använ­darens posi­tion till tred­je part.

Dom berör­da utveck­lar­na har även fått ett med­de­lande där Apple skriv­er att man har bru­tit mot Apples rik­tlin­jer under sek­tion 5.1.1 och 5.1.2:

Legal – 5.1.1 and Legal 5.1.2

The app trans­mits user loca­tion data to third par­ties with­out explic­it con­sent from the user and for unap­proved pur­pos­es.

För att återi­gen få upp sin app på App Store med­de­lar Apple att man måste ta bort all form av kod, frame­works och SDK som härled­er till regeln ovan.

Via 9to5Mac

Bild BGR

Kommentarer