Apple

Apple råkar avslöja supportvideo för Airtags

CTRL ALT DEL

Apple har råkat läg­ga upp en sup­port­video där det bekräf­tats att Apples kom­mande enheter för att hit­ta dina sak­er kom­mer heta AirTags.

Videon togs ner gan­s­ka snabbt från Apples sida men flera oli­ka sidor har tag­it kopi­or på den och den lig­ger än så länge ute på Youtube.

Det går att se klip­pet ovan

 

Kommentarer