Apple

Apple registrerar flera nya Mac-modeller

6 dagar kvar tills Apple håller låda!

Inför Apples event nu i okto­ber så har man reg­istr­erar flera nya mod­ell­num­mer hos Eurasian Eco­nom­ic Com­mis­sion (EEC) under veck­an vilken indik­er­ar på att Apple kom­mer visa upp mer än bara nya iPad-mod­eller den 30 okto­ber.

Samtli­ga mod­ell­num­mer som Apple har reg­istr­erat är A1347, A1418, A1419, A1481, A1862, A1993, A2115, A2116, A1466, A1534, A1708, A1932, A1989 och A1990. Dom fles­ta av dessa num­mer har bliv­it reg­istr­erade sedan tidi­gare vilket bety­der att det rör sig om en min­dre upp­grader­ing av en pro­dukt med enbart ny hård­vara. Men fyra num­mer är helt nya och ska man gå efter alla ryk­ten så kan det myck­et väl vara en ny Mac­Book som blir ersättaren för Mac­Book Air-serien.

Utöver det­ta ryk­tas det om att den för länge sedan utdat­er­ade Mac Mini äntli­gen kom­mer få lite kär­lek och likaså iMac och även iPad Pro.

Via Macru­mors

Kommentarer