Apple

Apple ryktas banta ned flärpen på iPhone 2020

Och 2021 försvinner den helt.

Apple-ana­lytik­ern Ming-Chi Kuo har gått ut och med­de­lat att Apple kom­mer att för­min­s­ka sen­sor­pan­e­len som vi hit­tar längst upp på nyare iPhone-mod­eller 2020.

Det var när iPhone X visades upp vi fick se den förs­ta tele­fo­nen från Apple där deras ikoniska hemk­napp inte län­gre fanns kvar. Istäl­let fick vi FaceID där tele­fo­nen lås­es upp genom att läsa av använ­darens ansik­te via en rad oli­ka sen­sor­er. Dessa sen­sor­er plac­er­ade Apple i top­pen av tele­fo­nen.

Ming-Chi Kuo tror att iPhone kom­mer att ha en pre­cis lika stor sen­sor­pan­el på höstens kom­mande iPhone-mod­eller men näs­ta år säger han att Apple kom­mer utrusta minst en ny iPhone med en min­dre kam­er­alins på fram­si­dan som gör att sen­sor­pan­e­len blir min­dre.

Sam­manslaget med andra ryk­ten och speku­la­tion­er så blir resul­tatet att 2019 kom­mer vi inte att se några förän­dringar, 2020 blir sen­sor­pan­e­len anin­gen min­dre och 2021 plockas den bort helt. Sen­sor­erna och kam­er­an kom­mer istäl­let sit­ta under skär­men och enheter­na kom­mer även ha fin­ger­avtryck­släsare över­allt på tele­fo­nens skärm.

Via MacRu­mors

Kommentarer