Skrivet den 22 February 2019 kl 10:17 av Apple, NyheterComments Off on Apple ryktas börja med egna ARM-chipp i sina datorer 2020422

Apple ryktas börja med egna ARM-chipp i sina datorer 2020

Axios rap­porter­ar att flera utveck­lare och högt upp­sat­ta på Intel förvän­tar sig att Apple kom­mer att bör­ja stop­pa in sina egna ARM-chipp i sina dator­er redan under 2020.

Att Apple visade sig vara bra på att tillver­ka egna chipp fick vi alla vet­skap om när de bör­jade med sina egna A‑chipp i iPhones och iPads och förde­lar­na med att ha både mjuk­vara och hård­vara in-house är mån­ga. Dels är Apple inte beroende av att vän­ta på andra tillverkare när det kom­mer till nya gen­er­a­tioner av ett chipp, det blir i slutän­dan även bil­li­gare och det är även lättare att opti­mera hård- och mjuk­varan till­sam­mans för att få ut max­i­mal kraft.

Det är även under 2020 som Apple ryk­tas lansera möj­ligheten för utveck­lare att ska­pa appar och spel som funger­ar lika bra på macOS som i iOS. Vil­ka dator­er som kom­mer få Apples egna ARM-chipp är fort­farande oklart men om vi får gis­sa så kom­mer övergån­gen till Apples egna chipp ske över en län­gre peri­od.

Via 9To5Mac

Comments are closed.