Nyheter

Apple-rykten, känsligare än finansmarknaden

Nu när världen vän­tar på sto­ra pro­duk­tup­p­da­teringar från Apple verkar alla vara på hel­spänn. Nu senast lade en kanaden­sisk åter­försäl­jare ut nya icke nam­n­giv­na pro­duk­ter i sitt sys­tem och ryk­ter­na tog fart igen.

Nu vis­ar det sig att det bara var före­taget som plan­er­ade i förväg, för det är trots allt så att vi alla vet att något kom­mer.

Kommentarer