Film & TV

Apple ser ut att producera den dyraste TV-serien någonsin

2 907 390 000 Swedish Krona

300 miljon­er dol­lar, när­mare 3 mil­jarder sven­s­ka kro­nor för två säsonger av en tv-serie? Ja inga prob­lem för ett bolag med en pengabinge stor som Apple.

Serien är The Morn­ing Show med Jen­nifer Anis­ton, Reese With­er­spoon och Steve Carell. Vi kan anta att det är mer lön­er än CGI i den sum­man.

Tidi­gare dyra serier är Game of Thrones med sina 90 miljon­er dol­lar per säsong och The Crown från Net­flix för 130 miljon­er dol­lar. Dessa serier innehöll dock bara 10 episoder var så vi får se var Apple beta­lar per avs­nitt.

The Morn­ing Show är en del av erb­ju­dan­det med Apple TV+ där vi på alla Apple-enheter kom­mer kun­na se egen­pro­duc­er­ade filmer och serier för en sum­ma av runt 0,0000001 mil­jarder kro­nor per månad.

Kommentarer