Skrivet den 16 November 2018 kl 07:58 av AppleComments Off on Apple ser ut att vilja tillverka sina egna modemchipp329

Apple ser ut att vilja tillverka sina egna modemchipp
Rekryterar så det står härliga till

Apple har legat i rät­tegångsstrid­er under en län­gre tid med Qual­comm som tidi­gare försed­de Apple med modem­chipp till iPhones.

Apple gick över till Intels modem istäl­let, men nu ser det ut som bolaget vill min­s­ka sitt beroende till andra lever­an­tör­er ytterlig­gare genom att ska­pa sina egna modem.

Det­ta framgår då Apple den senaste tiden har bör­jat rekry­tera aggres­sivt och sök­er folk med kun­skap om hur man tillverkar proces­sor­er och modem­chipp i sam­ma områ­den som anställ­da på Qual­comm arbe­tar i.

Det­ta är ett av mån­ga teck­en på att Apple vill bör­ja tillver­ka allt fler av sina egna kom­po­nen­ter och under­teck­nad tror inte det är allt för långt kvar innan Apple lanser­ar sig förs­ta dator med sin egna proces­sor.

Via Bloomberg

Bild Ifix­It

Comments are closed.