Film & TV

Apple skriver avtal med Ridley Scotts produktionsbolag

Ska göra TV-serier för Apple TV+

Rid­ley Scott och hans pro­duk­tions­bo­lag Scott Free Pro­duc­tions har gjort en så kallad ’first look deal’ med Apple, rap­porter­ar Vari­ety.

Det innebär att Apple har förs­ta tjing på allt bolaget pro­duc­er­ar under avtalets tid. Hur lång tid dealen gäller är inte känt, mer än att den är flerårig.

Scott Free grun­dades 1995 och lig­ger bakom TV-pro­duk­tion­er som sam­man­lagt nomin­er­ats till över hun­dra Emmy-nominer­ingar, var­av 22 vin­ster, och 28 Gold­en Globe-nominer­ingar.

Via: Vari­ety

Kommentarer