Nyheter

Apple släpper GM av Shortcuts

Shortcuts für alles!

Det var i mars för­ra året som Apple köpte upp automa­tis­er­ingsap­pen Work­flow och på WWDC i våras bjöd Apple på en förs­ta titt på deras egna app Short­cuts. Appen har sedan dess enbart var­it till­gäng­lig för dom som har ett devel­op­er-kon­to hos Apple.

Igår så skick­ade Apple ut en upp­da­ter­ing till appen via Test­Flight där man med­de­lar att det är den sta­bi­la ver­sio­nen och appen nu har gått ut ur beta. Det­ta bety­der att på måndag när iOS 12 släpps så kom­mer även Short­cuts vara till­gäng­ligt för alla.

Vill ni läsa mer om vad Short­cuts är så har vi skriv­it en liten guide om det hela som du kan läsa mer om här och här.

Kommentarer