Apple

Apple släpper iOS 12.3

In och uppdatera!

Apple har pre­cis lanser­at iOS 12.3 och tvOS 12.3 och den störs­ta nyheten är den omgjor­da TV-appen som nu är lite mer över­skådlig.

Appen är mer lik App Store i form av sitt upplägg och kur­erat innehåll och vis­sa tv-kanaler kom­mer kun­na lev­er­era sitt innehåll direkt i appen istäl­let för att man skickas vidare till tv-kanalens app. Har du en TV från Sam­sung så kom­mer du även från och med idag kun­na lad­da ned Apples TV-app direkt till din TV och automa­tiskt även få stöd för Air­Play 2. Samtli­ga av Sam­sungs smart TV:s från 2019 har stöd för Apples TV-app och vis­sa utval­da mod­eller från 2018 och mer om det­ta går att läsa hos Sam­sung.

För att upp­dat­era din iOS-enhet går du in under inställ­ningar — allmänt — upp­da­teringar. Nedan kan ni se en video från Apple Insid­er som vis­ar fem­ton nya funk­tion­er i iOS 12.3:

https://www.youtube.com/watch?v=ENnGU7K1XdU

Kommentarer