Apple

Apple släpper MacBook Pro 13 tum

i samma skrud.

Apple upp­dat­er­ade sin 13 tums Mac­Book Pro under gårda­gen.

Mån­ga var vi som såg fram emot en upp­da­ter­ing av min­stin­gen av Apples bär­bara Pro-mod­ell. Dels så skulle ett nytt tan­gent­bord kom­ma och dels så gick ryk­tet om att skär­men nu skulle vara av med de svar­ta kan­ter­na. Om upp­da­terin­gen skulle lik­na upp­da­ter­ing som 15 tum­maren fick (när den blev 16 tum) så hop­pades vi på att min­stin­gen nu skulle kom­ma att husera hela 14,1 tum på sam­ma utrymme som 13 tum­maren. Men icke, 13 tum­maren fort­sät­ter att vara Apples min­st­ing inom Pro seg­mentet på Apple Store. Men vi ska inte skå­da giv­en häst i mun och nöjer oss med att eran av Apples fjäril­stan­gent­bord (but­ter­fly key­board) äntli­gen kom­mit till ända. i och med att 16 tum­maren och Mac­Book Air redan har fått det nya tan­gent­bor­det­så finns det inte län­gre någon Mac­Book-dator som Apple själ­va säl­jer som huser­ar det gam­la fjäril­stan­gent­bor­det.MacBook Pro 13

Även om utsi­dan inte förän­drades så har insi­dan upp­dat­er­ats rejält.
Först och främst är det dubbelt med utrymmes­la­gring. Det vill säga att det går att kon­fig­ur­era mel­lan 256 TB till 4 TB beroende på vilken av mod­eller­na vi väl­jer.

De oli­ka mod­eller­na är i grun­dut­föran­det en 1,4 GHz fyrkärnig proces­sor med Tur­bo Boost upp till 3,9 GHz och 256 GB lagring eller 512 GB lagring, 2,0 GHz fyrkärnig proces­sor med Tur­bo Boost upp till 3,8 GHz med 512 GB lagring eller 1 TB lagring.

Priset är 16995 kr för den min­s­ta och 26995 kr för den störs­ta. Givetvis går det att maxa dator­erna. Men vill du har 4 TB lagring så är det en av 2,0 GHz dator­erna du behöver. Det är ock­så endast 2,0 GHz dator­erna som har bliv­it med 4 st Thun­der­bolt 3 utgån­gar. 1,4 GHz dator­erna har bara två Thun­der­bolt 3 utgån­gar. 2,0 2,0 GHz dator­erna huser­ar en fyrkärnig tionde gen­er­a­tio­nen Intel Core i5-proces­sor medan 1,4 GHz är en fyrkärnig Intel Core i5-proces­sor (åttonde gen­er­a­tio­nen).

1,4 GHz ver­sion­er­na går att få i 1,7 GHz fyrkärnig Intel Core i7-proces­sor (åttonde gen­er­a­tio­nen), Tur­bo Boost upp till 4,5 GHz för ytterli­gare 3750 kr och 2,0 GHz ver­sion­er­na går att få med 2,3 GHz fyrkärnig tionde gen­er­a­tio­nen Intel Core i7-proces­sor, Tur­bo Boost upp till 4,1 GHz istäl­let för endast 2500 kr extra. 1,4 GHz ver­sion­er­na kom­mer med anti­n­gen 8 eller 16 GB RAM-minne och 2,0 GHz ver­sion­er­na har 16 eller 32 GB RAM som valmöj­lighet.

Alla ver­sion­er går att få i Apples nu klas­siska fär­gal­ter­na­tiv Sil­ver eller Rymd­grå

MacBook Pro 13

Kommentarer