Nyheter

Apple släpper nya betor till iPhone, Apple TV och Apple Watch

iOS 12.1 går nu att ladda ned

Apple släppte för en liten stund sedan nya betor till iPhone, Apple TV och Apple Watch och vi på Teknikveck­an vill pas­sa på att var­na för att installera den nya betan till iPhone om ni ska häm­ta ut en ny iPhone Xs eller Xs Max på fredag.

Anled­nin­gen till det­ta är dels att er senaste säk­er­het­skopia via iCloud inte kom­mer gå att läg­ga in då den nya tele­fo­nen inte har iOS 12.1 betan installer­ad. Det­ta bety­der att man måste stäl­la in sin nya iPhone som ny, installera betapro­filen, upp­dat­era tele­fo­nen till iOS 12.1 och sen går det att åter­ska­pa från en gam­mal back­up.

Någon som hände för­ra året var att det inte fanns någon beta till­gäng­lig till iPhone X, så låg man på en beta när man häm­tade ut sin nya tele­fon så gick det inte att åter­ska­pa sin back­up på sin nya tele­fon och det tog ett par dagar för Apple att göra betan till­gäng­lig till iPhone X.

Så dagens tips är att inte upp­dat­era till iOS 12.1 betan om du har köpt en iPhone Xs eller iPhone Xs Max utan avvak­ta tills du har den i han­den.

Kommentarer