Nyheter

Apple släpper trailer för “The Banker”

En påminnelse om att Apple inte bara gör tv-serier

Apple har släppt en trail­er för kom­mande rullen The Banker.

Fil­men är baser­ad på verk­li­ga hän­delser som hand­lar om Bernard Gar­rett (Antho­ny Mack­ie) och Joe Mor­ris (Samuel L. Jack­son), som ger sig risk­fyllt in i bankvärlden för att kun­na hjäl­pa andra afro-amerikan­er att få kun­na ta hus­lån och ban­klån, någon gång under 1960-talets Ameri­ka

Fil­men kom­mer först att gå upp på bio i sta­ter­na den 6:e decem­ber, för att sedan släp­pas på Apple TV+ någon gång i jan­u­ari. Oklart om den dyk­er upp på sven­s­ka biografer, men giss­ningsvis får vi nog vän­ta till jan­u­ari för att se fil­men här i Svealand.

 

IMDb

Kommentarer