Nyheter

Apple släpper video över iPadOS

Apple har nu släppt ett dedik­er­at OS för iPad vid namn iPa­dOS. Apple släppte nu även en video där de vis­ar några av funk­tion­er­na som deras plat­tor nu kom­mer kun­na göra.

Vi har gjort en genomgång av de vik­ti­gaste nyheter­na så som den nya hem­skär­men, USB‑C kon­tak­ten, möj­ligheten att spela med hand­kon­troller från andra speltil­lverkare och myck­et mer.

Kommentarer